7-р сарын 22 | Ням гараг 2:06 | Улаанбаатар: °

Үйлчилгээний нөхцөл

- Бусдыг дайрч доромжилсон, Гүжирдсэн мэдээлэл нийтлэх, Бусдын нэр хүндэд халдсан зар мэдээлэл нийтлэхгүй байхыг хүсье.

- Zarnet.mn сайтад бүх хэрэглэгч үнэгүй зар оруулах эрхтэй.

- Сурталчилгааны зорилгоор адилхан агуулгатай, зураг давтагдсан зарыг олон удаа оруулахыг хориглох ба зөрчсөн тохиолдолд таны утасны дугаар автоматаар блоклогдох болно. Сурталчилгаа байршуулах

- Zarnet.mn-д нийтэлсэн бүх үйлчилгээг та зөвхөн хувийн хэрэгцээнд ашиглах бөгөөд зөвшөөрөлгүйгээр хувилан тарааx, худалдахыг хатуу хориглоно. Энэ төрлийн зөрчлийг Монгол Улсын Зохиогчийн Эрхийн Хуулийн дагуу зохицуулна.

- Сайтад оруулсан нийтэлсэн зарын бодит үнэнийг зарыг оруулсан этгээд үл маргах зарчмаар бүрэн хариуцна.

- Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу үйлдвэрлэх, худалдах, хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчилах, зарахыг, худалдан авахыг хориглоно.